सोहम घोडा बेसन/कुळीथ पीठ 200 ग्रॅम

£2.25
 
£2.25
 

उत्पादनाबद्दल

घोडा/कुळीथ/हुलगा पीठ. हरभरा हा लोहाचा चांगला स्रोत आहे.