शंकर संपूर्ण कोरडी मिरची 100 ग्रॅम

£1.49
 
£1.49
 

उत्पादनाबद्दल

शंकर सुक्या मिरचीने कुटुंबासाठी घरच्या घरी भारतीय जेवणाचा आनंद लुटता येतो. भारतीय किराणा मालाच्या कोणत्याही सूचीमध्ये हे जोडण्याची खात्री करा.